Főooldal
Nevelőtanáraink

Nevelőtanáraink

Árvai Tünde

Prefekta

2015. szeptember 1. óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
történelem szakos bölcsész és tanár (PTE 2010), kommunikáció szakos előadó (intézményi kommunikáció szakirány) (PTE 2010)

Munkakör:
csoportvezető nevelőtanár, a kollégiumi diákönkormányzat patronáló tanára, a kollégiumi blog (Kollektor) főszerkesztője, pályázatokat ír, történelem felzárkóztató és kreatív kézműves foglalkozásokat tart, vetélkedőket szervez

E-mail:
[email protected]

Bécsi Géza

Prefektus

2008. szeptember 1. óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
műszaki oktató (ME, 1991)

Munkakör:
csoportvezető nevelőtanár, hitéleti tevékenységeket szervez

E-mail:
[email protected]

Fekete Tibor

Prefektus

  1. szeptember 1. óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
testnevelés szakos tanár (HSMTF 1989), tehetségfejlesztő (KLTE 1999), tehetségfejlesztő pedagógus (DE 2005)

Munkakör:
csoportvezető nevelőtanár, szabadidős sportfoglalkozásokat tart, sportversenyeket szervez, sportversenyekre készít fel

E-mail:
[email protected]

Fejér Péter

Prefektus

  1. szeptember 1. óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
testnevelés szakos tanár (NYF 2012)

Munkakör:
csoportvezető nevelőtanár, sportfoglalkozások tartása, sportversenyekre való felkészítés

e-mail:
[email protected]

Ferencz György

Prefektus

  1. szeptember 1. óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
történelem szakos tanár (EKF 2005), alulteljesítő tehetségek mentora (MTSZSZ 2010), katonai alapismeretek oktató (NKE 2014), történelem szakos bölcsész és tanár (EKE 2016)

Munkakör:
csoportvezető nevelőtanár, vetélkedőket, sportversenyeket, természet-, teljesítmény-, emlék- és zarándoktúrákat szervez, szabadidős sportfoglalkozásokat tart, a kollégium néptáncos csapatának alapítója, hadisírgondozások koordinátora, hadtörténelmi előadásokat tart, a kollégium rózsafüzér-csoportjának irányítója, a ministrálások koordinátora, a Szent József Estek egyik szervezője, katonai alapismeretek tantárgyból érettségire felkészítő foglalkozásokat tart

E-mail:
[email protected]

Lazók Ilona

Prefekta

  1. augusztus 1. óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
magyar-könyvtár szakos tanár (BGyTKF 1992), hittanár (SZAGKHF, 1995), mentálhigiénés szakember (DE 1998), hittanár-nevelőtanár (SZAGKHF, 2010), családterapeuta (folyamatban)

Munkakör:
csoportvezető nevelőtanár, több csoportban is tart foglalkozásokat önismerettel, erkölcsi neveléssel, önkéntességgel és pályaorientációval kapcsolatban, szervezi a kollégiumi hitéletet, valamint színházi és mozi előadások látogatását és természetjáró túrákat

E-mail:
[email protected]

Szűcs Zsolt

Prefektus

2012. szeptember 1. óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
Földrajz szakos tanár, terület- és településfejlesztő geográfus (KLTE, 1999)

Munkakör:
csoportvezető nevelőtanár, felügyeli a szabadidős sporttevékenységeket

E-mail:
[email protected]

Pinczés Gyula

Prefektus

  1. szeptember közepe óta dolgozik intézményünkben.

Végzettség:
Biológus-ökológus (DE 2008), biológia szakos tanár (DE 2009)

Munkakör:
állandó éjszakás nevelőtanár

E-mail:
[email protected]