Főooldal
Régi kollégisták részére – információk az évkezdéshez

Régi kollégisták részére – információk az évkezdéshez

Tanév eleji tudnivalók régi kollégisták számára 2018/2019. tanév

 

A kollégiumba való beköltözés időpontja: szept. 2-án 16-20 óráig. (Mivel az újakat hívtuk 16-17.30 között, aki teheti,- a tumultus elkerülése miatt- 18.00 után érkezzen!) A szobák lakóinak elhelyezése nem érkezési sorrendben, hanem a csoportvezető nevelőtanár által kiírt beosztás szerint történik.

Ünneplő ruha: fekete szövetből készült szoknya vagy nadrág, fehér blúz, elegánsabb cipő lehetőség szerint az egész tanév folyamán legyen benn mindenkinél: főként az iskolai rendezvények és a színházlátogatások miatt.

  1. évfolyamon a tanév folyamán kétheti rendszerességgel néptáncoktatást is tervezünk.

Térítési díjak

A beköltözéskor minden kollégista diáktól adományként kérünk 3000 Ft-ot kulturális költségekre, melyből a tanév folyamán 2 alkalommal színházba megyünk, illetve a meghívott előadók tiszteletdíját finanszírozzuk.

 

 Étkezési díj

A napi háromszori étkezésért fizetendő díj (Térítési díj) összegét a mindenkor érvényes nyersanyag-norma alapján határozzuk meg. A térítési díj mérséklésére nincs lehetőségünk. Gyermekvédelmi támogatással rendelkezők, három és több gyermekes családban élők, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében a térítési díj 50%-os normatív kedvezménye igényelhető. 

Az étkezési térítési díjat előre kérjük befizetni: készpénzzel az előre megadott időpontokban az iskola gazdasági irodájában, illetve átutalással a következő számlaszámon: 10702064-18549294-52300002

Egy havi díjhátralék esetén (tárgyhót követő hónap 15-e után) az intézmény gazdasági vezetője fizetési felszólítást küld a szülőnek/gondviselőnek. Amennyiben a felszólítás utáni 10 munkanapon belül a hátralék kiegyenlítése nem történik meg, az intézmény igazgatója – a tanuló szociális helyzetének figyelembevételével – kezdeményezheti a kollégiumi tagsági viszony megszüntetését.

Hiányzó tanulók étkezését – a hiányzás időtartamának megjelölésével – 10:00 óráig lehet lemondani a gazdasági ügyintézőnél, vagy az [email protected] címen.A térítési díj jóváírása a következő naptól lehetséges. 10:00 utáni bejelentés esetén a jóváírásra csak két nap múlva kerül sor. A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 10:00 óráig van lehetőség.

—Minden diák hozzon

  • egy kis (A/5) méretű füzetet un. kollégiumi füzetként, melybe a kollégiumi csoportfoglalkozások anyagai, illetve az esetleges korrepetálások, gyakorlások anyagai kerülnek majd be,
  • orvosi igazolást arról, hogy jelenleg nincs fertőző betegsége, közösségbe mehet!

— Akik nem a Szent József Ált. Isk., Gimn., Szakgimn. diákjai, szept. 10-ig hozzanak iskolalátogatási igazolást!

Külföldi diák számára szükséges plusz iratok vagy azok másolatai (Amennyiben az elmúlt hónapokban szerezte be, de még nem adta le):

  • TAJ kártya
  • — magyarországi lakcímigazolvány
  • –honosítási okirat

Aki elveszítette a kimenőfüzetét:

  • egy –nem régi- igazolványképet a füzetbe, (nyomtatott, fénymásolt kép is megfelelő)