Főooldal
Új kollégisták részére – információk az évkezdéshez

Új kollégisták részére – információk az évkezdéshez

Tudnivalók a kollégiumba beköltözés előtt új kollégisták számára

Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2018/2019. tanév

 

A kollégiumba való beköltözés időpontja: szept.2-án (vasárnap) 16-20 óráig. A szobák lakóinak elhelyezése nem érkezési sorrendben, hanem a csoportvezető nevelőtanár által kiírt szobabeosztás szerint történik.

18 órakor a kollégiumi igazgató úr tart szülői értekezletet az ebédlőben, melynek keretében részletesen kifejti a házirendet is.

Az új kollégistákat kérjük, lehetőleg 16 és 17.20 között költözzenek be, mert számukra 17.30-tól kb. 19.00-ig játékos ismerkedés lesz. Gyülekező 17.25-kor a kollégium 1. emeletén található kápolnában.

Az épületről

A kollégium 3 szintes. A földszinten és az 1. emeleten csak fiúk, a 2. emeleten a lányok laknak. Az épületben lift nincs. Családtagok csak a tanév eleji beköltözéskor, illetve a tanév végi kiköltözéskor mehetnek fel a kollégiumi szobákba!

A lányok szobái 6-8 személyesek, az emeletes ágyakhoz ágyneműtartó és éjjeli szekrény tartozik. Ágyneműt, ágytakaró plédet, és huzatot (paplan, párna, LEPEDŐ), mindenki otthonról hoz, célszerű kb. 2 hetente hazavinni, kimosni. Mivel a kollégium hétvégenként, illetve szünidőben másoknak is ki van adva, a saját lepedő használata egészségügyi okok miatt KÖTELEZŐ!

Mindenkinek a szobájában zárható szekrénye van, melynek egyik kulcsa a diáknál, pótkulcsa pedig a nevelői szobában van leadva. A szekrények nem nagy méretűek, érdemes arra törekedni, hogy –mivel a tanulók többsége minden hétvégén hazamegy-, csak egy hétre való ruhaneműt, táskát, cipőt, stb. hozzanak be, mert a tapasztalat szerint nehezen tudják számon tartani, hogy mi is az övék. A bonyodalmak elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a gyerekek holmijába akár alkoholos filccel, akár varrócérnával tegyenek egy jelzést, ami alapján mindenki könnyebben felismeri a saját holmiját.

Ünneplő ruha: fekete szövetből készült szoknya vagy nadrág, fehér blúz, elegánsabb cipő lehetőség szerint az egész tanév folyamán legyen benn mindenkinél; főként az iskolai rendezvények és a színházlátogatások miatt.

  1. évfolyamon a tanév folyamán kétheti rendszerességgel néptáncoktatást is tervezünk.

Tisztálkodási eszközökről, a tisztálkodó szerek és WC papír pótlásáról mindenki önállóan gondoskodik.

Az emeletünkön közös hűtőszekrény és mikrohullámú sütő is található. A hűtőbe berakott élelmiszerek tárolására egy dobozt javaslunk, amelyre a név mellett az időpontot is kérjük feltüntetni, így igyekszünk a lehető legkevesebbre szűkíteni az élelmiszerek megpenészedését. Az otthonról hozott élelmiszerek elfogyasztásához saját evőeszközt javaslunk. Étkezést hétfő reggelitől péntek ebédig biztosítunk, a vasárnapi vacsorát mindenki otthonról hozott élelemmel oldja meg.

A gyerekek szoktak hozni magukkal bögrét, illetve teakészítéshez alapanyagokat.

Alapgyógyszerkről mindenki maga gondoskodik.

A behozott elektronikai eszközökért (laptop, okostelefon, tablet, stb.) felelősséget nem vállalunk. Ezen eszközök használatát a diákok szabadidejében, de maximum  este 21.30-ig engedélyezzük.

 Kimenő, eltávozás, hazautazás

Valamennyi kollégistának joga van a délutáni kimenőt igénybe venni 15.45-ig. Indokolt esetben a kollégisták külön kimenőre is mehetnek a csoportvezető, ill.  a kollégiumvezető engedélyével. Ekkor a kimenőfüzetbe be kell írni a kimenő időtartamát és célját. A kimenőt csak a kért célra lehet felhasználni!

A kollégiumi lakhatás ideje alatt kollégista a város területét csak kollégiumvezetői engedéllyel hagyhatja el.

Ha betegség miatt megy haza, akkor indulás előtt, és mikor hazaért, akkor is köteles ezt jelezni a csoportvezető nevelőtanárnak.

Hétvégi hazautazás esetén az utolsó tanítási nap (általában péntek) 16.00 óráig kell elhagyni a kollégiumot, illetve az első tanítási nap előtti (általában vasárnap) déután 16- 20.00 óra között várjuk a diákokat vissza. Aki rendszeresen hétfő reggel szeretné gyermekét visszaérkeztetni, egy –szülő által aláírt- nyilatkozatot adjon le a csoportvezető nevelőtanáránál!

Ha a diák hétvégén a kollégiumban szeretne tartózkodni, akkor a szülő írásban jelezze azt kollégiumvezetőnek! (Hétvégén az étkezéséről mindenki maga gondoskodik.)

Mulasztások igazolása

Amennyiben a hétvégi visszaérkezést valami meggátolja (családi probléma, betegség, közlekedési nehézség) a szülő a beérkezési határidőig köteles telefonon értesíteni a csoportvezető nevelőtanárt. Betegség esetén háziorvosi igazolás szükséges.

 

 

Térítési díjak

Ha a beiratkozáskor még nem történt meg, akkor beköltözéskor minden kollégista diáktól adományként kérünk 3000 Ft kulturális hozzájárulást, melyből a tanév folyamán 2 alkalommal színházba megyünk, illetve a meghívott előadók tiszteletdíját finanszírozzuk.

A napi háromszori étkezésért fizetendő díj (Térítési díj) összegét a mindenkor érvényes nyersanyag-norma alapján határozzuk meg. A térítési díj mérséklésére nincs lehetőségünk. Gyermekvédelmi támogatással rendelkezők, három és több gyermekes családban élők, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében a térítési díj 50%-os normatív kedvezménye igényelhető.  

Az étkezési térítési díjat előre kérjük befizetni: készpénzzel az előre megadott időpontokban az iskola gazdasági irodájában, illetve átutalással a következő számlaszámon: 10702064-18549294-52300002 /A közleményben kérjük a gyerek nevét, iskoláját, osztályát feltüntetni./

Egy havi díjhátralék esetén (tárgyhót követő hónap 15-e után) az intézmény gazdasági vezetője fizetési felszólítást küld a szülőnek/gondviselőnek. Amennyiben a felszólítás utáni 10 munkanapon belül a hátralék kiegyenlítése nem történik meg, az intézmény igazgatója – a tanuló szociális helyzetének figyelembevételével – kezdeményezheti a kollégiumi tagsági viszony megszüntetését.

Hiányzó tanulók étkezését – a hiányzás időtartamának megjelölésével – 10:00 óráig lehet lemondani a gazdasági ügyintézőnél, vagy az [email protected] címen. A térítési díj jóváírása a következő naptól lehetséges. 10:00 utáni bejelentés esetén a jóváírásra csak két nap múlva kerül sor. A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 10:00 óráig van lehetőség.

A szülő – gyermeke intézményen kívüli esti rendszeres elfoglaltsága esetén – biztosíthat dobozokat ahhoz, hogy az ételt a diák számára azokban elhozzuk.

 

A kollégium működésével kapcsolatos részletesebb információkat a HÁZIREND tartalmazza, mely a kollégium honlapján olvasható, melyet szept.3-án a  szülőkkel a kollégiumvezető, a tanulókkal szept. 4-jén a csoportvezető fog ismertetni.

 

—Minden diák hozzon

  • egy –nem régi- igazolványképet a kimenőfüzetbe, (nyomtatott, fénymásolt kép is megfelelő)
  • egy kis (A/5) méretű füzetet un. kollégiumi füzetként, melybe a kollégiumi csoportfoglalkozások anyagai, illetve az esetleges korrepetálások, gyakorlások anyagai kerülnek majd be,
  • orvosi igazolást arról, hogy jelenleg nincs fertőző betegsége, közösségbe mehet!

— Akik nem a Szent József Ált. Isk., Gimn., Szakgimn. diákjai, szept. 10-ig hozzanak iskolalátogatási igazolást!

Külföldi diák számára szükséges plusz iratok vagy azok másolatai (Amennyiben még nem adta le):

  • TAJ kártya
  • — magyarországi lakcímigazolvány
  • –honosítási okirat

 

Várható napirend:

 

  1. 15: Ébresztő

6.40: Reggeli ima a folyosón

6.45: Együtt indulunk reggelizni

7.30-7.40: A szobarend ellenőrzése

7.40: A Szent József Gimnázium tanulói indulnak az iskolába (A többiek órarendtől függően.)

15.50-ig: Szabadidő, kimenő

15.50-16.00: Készülődés a tanuláshoz

16.00-16.45: I. Stúdium (Csendes tanulás a tanulóteremben a csoportvezető nevelőtanár felügyeletével.)

16.45-17.00: Szünet, 6-8. évfolyam számára uzsonnázási lehetőség

17.00-17.45: II. Stúdium (Csendes tanulás a tanulóteremben a csoportvezető nevelőtanár felügyeletével.)

17.50-18.00: Esti ima a kápolnában a 6-10. évfolyam számára

18.00-18.20: Vacsora

18.20-18.30: Esti ima a kápolnában a 11-14. évfolyam számára

18.30-19.15: III. Stúdium: Hangos tanulás, kikérdezés / Csoportfoglalkozás

19.30-20.00: Esti kimenő (bolt, futás)

20-21.30: Esti készülődés

21.30: Lámpaoltás

21.30-23.00: Tanulási lehetőség azoknak, akiknek délután nem volt erre idejük, illetve akiknek még szükségük van rá. (Szobában tanulás az első itt töltött félév után lehetséges azoknak, akik legalább 4.00-es átlagot értek el.)